Komunikat ze strony DOW NFZ:

„Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach zawartych umów (kod produktu: 02.1450.101.02  - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony z 02.1450.001.02)

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie
z § 12 ust. 5 Zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna „W przypadku realizacji badania cytologicznego materiału z szyjki macicy, świadczeniodawca obowiązany jest do…”  Zobacz całość

Share

  Najserdeczniejsze życzenia   
  zdrowych, radosnych,  
  rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,  
  smacznego jajka i mokrego dyngusa  
  życzy  
  Wojewódzki Ośrodek Koordynujący  

źródło: 1.bp.blogspot.com

Share

Cancer Plan: W dniu wczorajszym odbyła się III Debata Programowa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, z udziałem osób , które uczestniczyły w pracach nad Strategią Walki z Rakiem w Polsce 2014-2025.
Kliknij, aby przejść do trwających konsultacji społecznych Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015 – 2024

Share

Z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia, które obchodzone są 7 kwietnia, zapraszamy Panie do wykonania bezpłatnych badań cytologicznych oraz mammograficznych, w ramach Populacyjnych Programów.

Share

Od 1 kwietnia 2014 roku zmienił się wynik cytologiczny w programie SIMP. Zmianie uległa część A opisu wyniku. Części B i C pozostały bez zmian. Więcej informacji: NFZ

Od 1.04.2014:
A1 – Rozmaz odpowiedni do oceny
   A23 – rozmaz niezbyt czytelny z powodu licznych komórek zapalnych
   A24 – rozmaz niezbyt czytelny z powodu licznych erytrocytów
   A25 – brak komórek z kanału szyjki
Rozmaz nie nadaje się do oceny cytologicznej:
   A31 – rozmaz zbyt ubogokomórkowy
   A32 – rozmaz wysuszony przed utrwaleniem
   A33 – rozmaz źle utrwalony
   A34 – rozmaz nieczytelny z powodu licznych komórek zapalnych
   A35 – rozmaz nieczytelny z powodu licznych erytrocytów
   A36 – rozmaz nieczytelny z innych powodów

Share

Poniżej zamieszczamy fragment informacji ze strony OW NFZ:

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w przypadku realizacji badania cytologicznego materiału z szyjki macicy, świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania przedmiotowej procedury z wykorzystaniem świadczenia o kodzie: 5.05.00.0000060 w sytuacji, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria kwalifikacji do udziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Sprawozdawanie i rozliczanie w ramach grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych procedury o kodzie ICD-9: 91.447 „Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – badanie cytologiczne” winno być ograniczone jedynie do przypadków, kiedy następuje konieczność wykonania przedmiotowego badania u świadczeniobiorcy, nie spełniającego kryteriów kwalifikacji do programu. Ponadto zaznaczamy, że zgodnie z zapisami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczeniodawca zobowiązany jest do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania. Brak wykonania jakiegokolwiek świadczenia świadczenia przez cały okres obowiązywania umowy stanowi wobec tego rażące naruszenie warunków umowy.
Zobacz całość

Share

Komunikat z SIMP:
Cytologia ocena rozmazu
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. w aplikacji SIMP ocena techniczna rozmazu uwzględniać będzie jedynie podział na: odpowiedni do oceny / nie nadaje się do oceny cytologicznej.
Jednocześnie informujemy, że na stronie Centrali NFZ w zakładce Komunikaty NFZ oraz Komunikaty XML dostępny będzie Komunikat o wynikach badań cytologicznych obowiązujący od 1 kwietnia 2014 r., w celu dostosowania protokołu komunikacji pomiędzy (SIMP) a dowolnym systemem informatycznym świadczeniodawcy.

Share

Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Patologów organizują kurs podstawowy, cytologiczny kierowany do Diagnostów Laboratoryjnych, zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie badań profilaktycznych, skriningowych raka szyjki macicy.    80 godzin wykładów i zajęć praktycznych oraz Czytaj dalej

Share

Trwa Debata nad zdrowiem Polek Vital Forumzobacz więcej

Share

Warsztaty kolposkopowe

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach kolposkowych, które odbędą się w dniach 27-28 marca 2014 roku, w Zakopanem w hotelu Belvedere.

Praktyczny wymiar warsztatów obejmuje Czytaj dalej

Share

Szanowne Panie,
Z okazji Dnia Kobiet Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy będzie uczestniczył w następujących akcjach:

- 8 marca – w  Centrum Handlowym Auchan, Bielany Wrocławskie.
- 9 marca  – „Projekt Kobieta” organizowanego przez Galerię Dominikańska we Wrocławiu.
- 15 marca w Akademii Tańca Esens przy ulicy Robotniczej 70J we Wrocławiu.

Zachęcamy Panie do odwiedzenia stoiska informacyjno – edukacyjnego. Przy naszym stoisku, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację, gdzie można bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, oraz zapoznać się z techniką samobadania piersi a także będą prowadzone pomiary ciśnienia tętniczego.

Share

Uwaga Położne
Informacja z COK: „W związku z pojawiającymi się  wątpliwościami dotyczącymi ważności  certyfikatów  uprawniających położne do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy wydanych  przez Centralny Ośrodek Koordynujący w Poznaniu w latach 2007-2010 uprzejmie informuję, że w świetle stanowiska Ministerstwa Zdrowia DPZ z dnia 18 lutego 2014 roku, znak: MZ-PZ-O-4052-15729-8/MD/14 powyższe certyfikaty utrzymują moc prawną pod warunkiem, że zostały wydane przez dany podmiot w czasie, gdy pełnił on funkcję Centralnego Ośrodka Koordynującego.

Share

Osiem lat Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

W czasopiśmie Inżynier i Fizyk Medyczny ukazał się artykuł Osiem lat populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.
Cały artykuł możecie Państwo przeczytać w Inżynierze i Fizyku Medycznym nr 6/2013.
Dzięki uprzejmości Czasopisma, artykuł dostępny jest również tu: pobierz

„Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u  kobiet i  stanowi jedną z  najczęstszych przyczyn ich zgonów spowodowanych nowotworami. W Polsce w 2011 roku zarejestrowano 16 534 zachorowań wśród kobiet (83,19/100 000 – współczynnik zachorowalności surowy i 51,77/100 000 – współczynnik zachorowalności standaryzowany) oraz 5437 zgonów (27,36/100  000 – współczynnik umieralności surowy i 14,19/100 000 – współczynnik umieralności standaryzowany) spowodowane rakiem piersi. Liczba zachorowań na raka piersi w Polsce rośnie o około 7% rocznie. [...]„

Share

MATERIAŁY DO ODBIORU
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zaprasza do odbioru materiałów edukacyjnych z zakresu programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów. Dysponujemy następującymi materiałami:
1) Europejski kodeks walki z rakiem – wersja populacyjna (cienka)
2) Kodeks – Komiksy dla dzieci
3) Kodeks – Komiksy dla młodzieży

Materiały można odbierać w:
Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, Wrocław
bud. E, I piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Share

„Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału 2014 r. naborze wniosków w Programie PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.” zobacz więcej: www.zdrowie.gov.pl

Share
Kliknij na kod QRKontakt z WOK:
w godzinach 800-1430
tel.: (71) 36-89-254 (WOK Piersi)
tel.: (71) 36-89-565 (WOK Szyjki Macicy)
fax: (71) 36-89-212
e-mail: wok@dco.com.pl
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, Budynek E I piętro.
O bezpłatnych badaniach cytologicznych

O bezpłatnych badaniach mammograficznych
Objęcie populacji
Cytologia
Mammografia
źródło danych: SIMP
stan na 2014-04-01

Statystyki Strony

  • 25Odsłon dzisiaj:
  • 197626Odsłon razem:

Archiwum wiadomości

Nagrody i wyróżnienia
Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Polska Unia Onkologii
OSOZ 2009