COK udostępnił tegoroczne zasady Audytu Klinicznego.  Komplet dokumentów znajdą Państwo w zakładce Dla Świadczeniodawców -> Audyt Kliniczny – mammografia – 2014.

Nieprzekraczalny termin przesłania kompletu mammogramów do WOK wraz ze stosownymi załącznikami: do 22 sierpnia 2014 r.

Share

Audyt Kliniczny zdjęć mammograficznych

W nawiązaniu do pytań dotyczących tegorocznych zasad Audytu Klinicznego, w tym założeń, wytycznych oraz terminów, poniżej przedstawiamy informację uzyskaną z Centralnego Ośrodka Koordynującego:
„Uprzejmie informuję, iż korespondencja z Departamentem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania akceptacji metodologii audytu klinicznego jest prowadzona od marca b.r.

Projekt metodologii zakłada, iż każdy świadczeniodawca przesyła  2 komplety reprezentatywnych prawidłowych mammogramów:
- 1 komplet o dużej zawartości tkanki tłuszczowej („tłuszczowe”) tj. co najmniej 75% tkanki tłuszczowej,
- 1  komplet – mieszane z przewagą tkanki gruczołowej tj. co najmniej 60 – 70 % tkanki gruczołowej.
Każdy komplet składa się z 2 projekcji (skośnej i kraniokaudalnej) każdego sutka.
Pragnę zaznaczyć, iż ww. nie ma jeszcze akceptacji MZ.

Do momentu otrzymania akceptacji MZ ww. metodologii Centralny Ośrodek Koordynujący nie może Państwu przekazać ostatecznych wytycznych.

Share

W dniu 18 lipca WOK brał udział w Miasteczku Zdrowia zorganizowanym w Bogatyni.

Share

Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych w Szczecinie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-24 października 2014 r. w Zakładzie Patomorfologii WL PUM w Szczecinie, odbędzie się „Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych zakresie skryningu raka szyjki macicy.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą e-mail na adres: wokszn@pum.edu.pl.

Oprócz „Formularza Zgłoszeniowego” prosimy, także o przesłanie „ Uzupełnienia Formularza Zgłoszenia” na „Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych w zakresie skryningu raka szyjki macicy”.

Zasady rekrutacji chętnych do udziału w Kursie:

a/ Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych przeznaczony jest dla:

diagnostów laboratoryjnych zaangażowanych w badania cytologiczne wykonywane w

ramach Populacyjnego PPiWWRSM .

b/ w Kursie może uczestniczyć 12 osób z całej Polski z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego

c/ pierwszeństwo do uczestnictwa w Kursie mają osoby , które do tej pory nie brały udziału

w tego typu szkoleniu ,organizowanym przez zachodniopomorski WOK /Zakład Patomorfologii PUM

d/ jeżeli będzie więcej niż 12 osób spełniających w/w warunki, przyjęte zostaną osoby, które w latach ubiegłych nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc /według kolejności zgłoszeń

Uczestnicy kursu ponoszą koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia, natomiast koszty szkolenia (w tym przerwy kawowe) pokrywa WOKPPPiWWRSM.

W przypadku zakwalifikowania osoby chętnej do uczestnictwa w Kursie , istnieje konieczność podpisania zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia, w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa – oświadczenie do pobrania

Share

Kurs dla cytodiagnostów 15 listopad 2014 r.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący serdecznie zaprasza na jednodniowy kurs specjalistyczny z zakresu oceny preparatów cytologicznych dla cytodiagnostów w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, który odbędzie się dnia 15.11.2014 r. w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy pl. Hirszfelda 12 (budynek A1 – sala wykładowa)

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa wysyłając formularz zgłoszeniowy - POBIERZ, a także oświadczenie o pokryciu kosztów w razie rezygnacji z kursu - POBIERZ, e-mailem na adres wok@dco.com.pl lub faksem na nr 71-36-89-212 do dnia 15 października 2014 r.

Jednocześnie podkreślamy, aby do udziału w kursie zostały wytypowane osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w kursie organizowanym przez WOK lub osoby, które nie uczestniczyły w roku 2013.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztu dojazdu i noclegów.

Share

Kurs dla położnych POZ oraz AOS 3 październik 2014 r.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy we Wrocławiu informuje, iż 3 października 2014 r. odbędzie się bezpłatny jednodniowy kurs dokształcający w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (sala szkoleniowa bud. A-1)

Uczestnikiem kursu dokształcającego w „zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w szkoleniu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do udziału w kursie – POBIERZ

Osoby zainteresowane kursem pobierania rozmazów cytologicznych w programie proszone są o wypełnienie wymaganych dokumentów:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ
  • co najmniej trzymiesięczny staż w zawodzie
  • ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY o aktualnym zatrudnieniu wraz z informacją o liczbie świadczeniobiorców na każdej liście aktywnej (dotyczy położnej POZ)
  • OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu do pokrycia kosztów organizacji kosztów w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa – POBIERZ
  • kserokopia PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (nazwisko aktualne zgodnie z nazwiskiem na prawie wykonywania zawodu, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa nazwiska)

Ponadto warunkiem ukończenia kursu jest odbycie przez położną 21 godzin (zegarowych) zajęć stażowych w poradniach ginekologicznych uczestniczących min. od 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobranie minimum 30 rozmazów cytologicznych (opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż są merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe).

  • zaświadczenie o odbyciu zajęć stażowych - POBIERZ

 

Podpisane dokumenty należy przesłać do biura Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego e-mailem na adres wok@dco.com.pl lub fax-em 71 36 89 212 do dnia 01 września 2014 r.

Share

Informacja z COK: Z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym w rozmowie telefonicznej z pracownikiem NFZ wynika, że proces implementacji zaproszeń do SIMP zostanie zakończony początkiem następnego tygodnia i wówczas firma obsługująca SIMP uruchomi tygodniowy plan wysyłki dla świadczeniodawców.

Dla przypomnienia:
-miejsce wykonywania świadczeń: musi mieć status Aktywny (zielona gwiazdka);
-tygodniowy plan wysyłki zaproszeń: tygodnie muszą mieć status Dane zatwierdzone.

Share

Impreza otwarta „Postaw na zdrowie”

W dniach 28 i 29 czerwca br. w Centrum Handlowym Borek we Wrocławiu odbyła się akcja prozdrowotna  pod hasłem „Postaw na zdrowie” organizowana przez firmę QRA Production. W tych dniach Wojewódzki Ośrodek Koordynujący włączył się w akcję organizując stoisko edukacyjno-informacyjne. Pracownicy WOK zachęcali Panie do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych oraz cytologicznych. Prowadzone były również warsztaty nauki samobadania piersi na fantomach.

Share

Impreza otwarta organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

28 czerwca br. WOK uczestniczył w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Podczas pikniku pracownicy WOK zachęcali Panie do wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych.

Share

W roku bieżącym WOK uczestniczył m.in w imprezach otwartych, szkoleniach, konferencjach na terenie:
-Bielan Wrocławskich, Bolesławca, Kondratowic, Łagiewnik, Milicza,  Prusic, Starych Bogaczowic, Strzegomia, Strzelina, Trzebnicy, Wiązowa, Wrocławia,  Żmigrodu.

WOK może współdziałać w różnego rodzaju akcjach informacyjnych, konferencjach i szkoleniach. Wystarczy skontaktować się z WOK w celu ustalenia szczegółów.

Share

W zakładce Kontrola Jakości – mammografia -> 2014 zostały umieszczone tegoroczne wzory protokołów z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach ”Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”.

Share

Wysyłka zaproszeń

W odpowiedzi na pytania kierowane do WOK a dotyczące wysyłki zaproszeń, uprzejmie informujemy co następuje:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podpisało z Ministerstwem zdrowia umowę na realizację zadań WOK w roku 2014, w tym na wysłanie ok. 220.000 zaproszeń na badania mammograficzne i ok. 255.000 zaproszeń na badania cytologiczne, na teren Dolnego Śląska.

Z informacji uzyskanych z Centralnego Ośrodka Koordynującego, Narodowy Fundusz Zdrowia odblokuje Świadczeniodawcom „możliwość wpisywania tygodniowego planu wysyłki w momencie, gdy otrzyma z MZ informację, że wszystkie umowy między Ministrem Zdrowia
a jednostkami w których funkcjonują WOKi zostały już podpisane (na chwilę obecną 3 WOKi nie podpisały umów).
Mimo wniosku COK- nie zostanie to rozbite na województwa – z uwagi na konieczność zachowania warunku równego traktowania SWD z terenu całego kraju.”
- informacja z COK z dnia 11 czerwca br.

Po odblokowaniu możliwości wpisywania planów wysyłki zaproszeń w SIMP powinien się pojawić stosowny komunikat – wzorem lat ubiegłych. Na chwilę obecną niestety nie uzyskaliśmy takiej informacji.

Share

Najbliższe imprezy otwarte i edukacje, w których Zespół WOK weźmie udział:

20.06.2014 – Dni Miasta Bolesławiec
21.06.2014 – Biała Sobota organizowana przez SPZOZ w Prusicach
22.06.2014 – Dni Wiązowa
25.06.2014 – Lubań
28.06.2014 – Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, oraz Dnia Dziecka we Wrocławiu
28.06.2014 – Galeria Handlowa Borek we Wrocławiu
29.06.2014 – Galeria Handlowa Borek we Wrocławiu

Share

8 czerwca WOK brał udział w akcji społecznej Daję Głowę.

 

Czytaj dalej

Share

Zdjęcia z akcji zorganizowanej w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz Dnia Dziecka

 

Share
Kliknij na kod QRKontakt z WOK:
w godzinach 800-1430
tel.: (71) 36-89-254 (WOK Piersi)
tel.: (71) 36-89-565 (WOK Szyjki Macicy)
fax: (71) 36-89-212
e-mail: wok@dco.com.pl
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, Budynek E I piętro.
O bezpłatnych badaniach cytologicznych

O bezpłatnych badaniach mammograficznych
Objęcie populacji
Cytologia
Mammografia
źródło danych: SIMP
stan na 2014-07-01

Statystyki Strony

  • 359Odsłon dzisiaj:
  • 228945Odsłon razem:

Archiwum wiadomości

Nagrody i wyróżnienia
Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Polska Unia Onkologii
OSOZ 2009